دوره آتی

وبینار آتی

ثبت نام / Registration

مقاله علمی

کتاب

نرم افزار

ویدئو

فیلم وبینار آشنایی با دوره چهارگانه هلند

0
فیلم وبینار آشنایی با دوره چهارگانه تخصصی و بین المللی "ساختمان ها به مثابه سیستم های انرژی پایدار" دانشگاه دلفت هلند که در روز 31 مرداد 1399 برگزار گردید، تقدیم کاربران گرامی می گردد.

تبلیغات

درگاه پرداخت