مقاله ISI بررسی اجمالی و چالش های آینده طراحی ساختمان های تقریبا صفر انرژی (nZEB) در جنوب اروپا

0
277

مقاله ISI بررسی اجمالی و چالش های آینده طراحی ساختمان های تقریبا صفر انرژی (nZEB) در جنوب اروپا

نویسندگان : Shady Attiaa∗, Polyvios Eleftherioub, Flouris Xenib, Rodolphe Morlotc,Christophe Ménézod, Vasilis Kostopoulose, Maria Betsie,Iakovos Kalaitzogloue, Lorenzo Paglianof, Maurizio Cellurag,Manuela Almeidah, Marco Ferreirah, Tudor Baracui, Viorel Badescui,Ruxandra Crutescuj, Juan Maria Hidalgo-Betanzoska

چاپ شده در : ژورنال ISI انرژی و ساختمان، سپتامبر 2017.

چکیده انگلیسی :

لینک های دانلود :

لینک دانلود مستقیم : دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here