ثبت نام در وبینار

جهت ثبت نام در وبینار ها نام وبینار مورد نظر را از قسمت مربوطه انتخاب نموده و فرم زیر را تکمیل نمایید.

لطفا قبل از ثبت نام به “راهنمای ثبت نام” مراجعه نمایید. راهنمای ثبت نام

  • نام وبینار مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • هماهنگی با این شماره صورت خواهد گرفت